Dorpen en wijken

In verschillende steden, wijken en dorpen help ik met plannen maken en realiseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de planvorming rond een brede school of wijkgebouw, het ontwikkelen van een gebiedsvisie, het bij elkaar brengen van partijen en belangen of het maken van een ondernemingsplan of verdienmodel bij de activiteiten.

De initiatieven die ik begeleid zijn vaak gericht op combinaties van leefbaarheid, wonen, zorg, ruimtelijke plannen, recreatie, toerisme, duurzame energie etc. Verder help ik met het (her)organiseren van (beleid rond) voorzieningen zoals een dorpshuis, wijkcentrum, Multifunctioneel Centrum (MFC) of Brede School. Ik help ze dan vooral om een -nog meer- ondernemende, naar buiten gerichte aanpak toe te passen. Daar liggen vaak enorm veel kansen!

Onder andere in de gemeenten Groningen, Nijmegen, Coevorden, Emmen, Weststellingwerf, Marum en Bedum heb ik plannen begeleid, zoals de Omgevingsvisie in Weststellingwerf of het Dorpshuis met brede zorgfunctie in Zuidwolde (GN).

Terug naar overzicht