Dorpshuis Zuidwolde: dorpshuis met brede zorgfunctie vóór en dóór het dorp

Stichting Dorpshuis Zuidwolde

In opdracht van de Stichting Dorpshuis Zuidwolde hielp ik het dorp in 2018 met procesbegeleiding rond de verbouwing van hun dorpshuis en de combinatie met zorgfuncties zoals een huisartsenpraktijk en een fysiotherapeut. Ook komt er een huiskamer in, als ontmoetingsplek voor een informeel zorg-, hulp- en dienstverleningsnetwerk georganiseerd door vrijwilligers. Ik hielp de stichting met het bij elkaar brengen van diverse partijen, met het schrijven van een projectplan en het doen van fondsen- en subsidieaanvragen. We hebben het financieringsdoel van 900.000 euro ruim gehaald. Ook hielp ik het oude stichtingsbestuur met de overgang naar een nieuwe stichting, met een bestuur waarin alle afzonderlijke partijen uit het dorp vertegenwoordigd zijn.

Dit deed ik in samenwerking met Buurt-Assist, een collectief van zzp-ers die lokale initiatieven ondersteunen.

Meer weten?

In verschillende steden en dorpen heb ik geholpen met vergelijkbare plannen ondersteunen. Meer over deze werkwijze kun je hier lezen.

Terug naar overzicht