Bewonersadviesgroep (BAG) woningcorporatie

Woningcorporatie Actium en MEVM

In 2017, 2018 en 2019 heb ik woningcorporatie Actium geholpen om nieuwe vormen van co-creatie en participatie op te zetten met huurders en stakeholders. Mijn rol was onafhankelijk procesbegeleider en gespreksleider.

Meer samenwerking, gedeelde verantwoordelijkheid

Woningcorporatie Actium streeft naar zoveel mogelijk zeggenschap voor de bewoners. Samen met Actium en Huurdersplatform MEVM ontwikkelden we een aanpak waarin bewoners (mee)beslissen over zaken die ze aangaan, zoals het “Wonen naar Wens” beleid (zelf klussen aan je huurwoning, Wmo aanpassingen doen, verduurzamen van je woning, etc.).

‘Coproductie’ Bewonersadviesgroepen

We hebben dit aangepakt door ‘coproductie’ bewonersadviesgroepen (BAG) te organiseren. Deze werkwijze is gebaseerd op de design thinking methode: bewoners en medewerkers van Actium buigen zich samen over een vraagstuk, ontwikkelen samen een oplossing en beslissen samen over nieuw beleid of uitvoering daarvan. De aanpak leverde positieve resultaten op en zeer enthousiaste reacties van de deelnemers. In dit project werkte ik samen met Stefan Kruis, visueel facilitator (zie tekening).

Luisterpanel

Actium wilde daarnaast graag op een snelle, makkelijke manier de wensen van huurders in beeld krijgen en deze gebruiken voor de verbetering van haar diensten. Hiervoor ontwikkelden we een luisterpanel. In een sessie van anderhalf uur ondervragen we huurders over hun ervaringen rond een bepaald proces. Tips en feedback worden direct daarna verwerkt in de lopende processen. Mijn rol hierin is onafhankelijk gespreksleider.

Meer weten?

Meer over mijn werkwijze rond participatie, coproductie en andere manieren om mensen te betrekken kun je hier lezen.

 

Terug naar overzicht