Participatie: advies en innovatie

Van overheidsparticipatie tot huurderparticipatie, van klantparticipatie tot arbeidsparticipatie: het draait allemaal om de personen in kwestie: hoe zet je deze centraal, en stem je jouw aanpak daarop af? Ik prikkel je graag om het perspectief te kantelen: wie participeert er in wiens plannen? Wie voelt zich verantwoordelijk? Is er een gedeelde of verdeelde verantwoordelijkheid? En valt er een gelijkwaardige samenwerking (co-creatie) van te maken?

Ik studeerde in 2005 af als CMV/opbouwwerker. Daarna deed ik ervaring op in diverse dorpen en wijken, als programma- en projectleider in het sociaal domein en stafmedewerker participatie bij een woningcorporatie. Zo specialiseerde ik me in het onderwerp ‘participatie’ en werkte ik mee aan publicaties en onderzoeken rond dit onderwerp.  In 2014 richtte ik mijn bedrijf Participatie & co-creatie op waarmee ik sindsdien aan verschillende projecten werk.

Ik voorzie je graag van een frisse blik, een scherp advies of een praktisch stappenplan voor hoe jij de mensen om wie het gaat centraal kunt zetten. Dat kan in vorm van procesbegeleiding, een workshopbrainstormsessie of gewoon eens samen sparren.

 

Terug naar overzicht