Project-, proces- en programmamanagement

Project-, programma- en procesmanagement behoren tot mijn expertise. Ik studeerde in 2005 af bij de HBO opleiding Culturele Maatschappelijke Vorming aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Later volgde ik de postacademische leergang Strategisch Programmamanagement aan het AOG (Academisch Opleidingscentrum Groningen) en studeerde ik af op het onderwerp sturing en leiderschap in de organische gebiedsontwikkeling.

De eerste jaren van mijn carrière werkte ik als opbouwwerker in de armste dorpen en wijken in Drenthe en Groningen. Daar deed ik maatschappelijke betrokkenheid en mensenkennis op, die goed van pas kwam tijdens mijn latere jaren als projectleider bij een Groningse woningcorporatie. Daarna, tijdens diverse projecten vanuit mijn eigen bedrijf, haalde ik veel plezier uit de rol van bruggenbouwer, om partijen dichter bij elkaar te brengen en de kloof tussen organisaties en hun klanten te verkleinen. Dit doe ik graag in veel verschillende netwerken en verbanden.

Of het nu om de ontwikkeling van een gemeente gaat die meer co-creatie met haar inwoners wil aangaan, of om een woonwijk waarin de wensen van de bewoners tot uiting moeten komen in plannen voor de wijk: de mensen om wie het gaat, staan wat mij betreft voorop.

In mijn werkwijze maak ik gebruik van designthinking en een nuchtere ‘stap voor stap’ benadering. Afgaan op intuïtie en ‘dat wat zich aandient’, is voor mij minstens zo belangrijk als de focus op doelen en resultaten.

Terug naar overzicht