sluiten

Stap 5: impact meten en verhogen

Impact meten, én daarop anticiperen! Niet aan het eind, maar al tijdens het proces kijken we wat het oplevert. Wat zijn de belangrijkste effecten? Wie heeft daar baat bij? Zo blijven we focussen op dat wat werkt. Door vooraf te bepalen wat je wilt bereiken en daar de juiste indicatoren bij te zoeken, kunnen we tijdens het proces het succes ervan bepalen. Een impactmeting vergt wat voorbereiding en aandacht, maar is heel waardevol om te doen: door samen te beoordelen wat de belangrijkste impact is, ontstaan er heldere inzichten om je koers te bepalen. Ook levert het vaak veel energie en draagvlak onder de betrokkenen op.

sluiten

Stap 4: actie

Actie! Trial, error, continu verbeteren. Een belangrijke fase waarin er intensief samen wordt gewerkt. De eerste ervaringen worden duidelijk, we schaven bij en ontwikkelen door, totdat wat we ontwikkelen helemaal aansluit op de behoefte van de betrokkenen. Vaak leidt dit tot een andere uitkomst dan wat oorspronkelijk het idee was, maar dat is niet erg: de wereld verandert snel, en je wilt immers dat het ‘past’. Belangrijk is dus om steeds in interactie met de betrokkenen te blijven bijstellen.

sluiten

Stap 3: het ontwerp

Samen ontwikkelen! Via verschillende technieken werken we het idee uit tot een ontwerp. Dat kan bijvoorbeeld een nieuwe werkwijze van een organisatie zijn, een gebiedsvisie, een ontwerp voor een multifunctioneel centrum, of wat je maar met elkaar wilt ontwikkelen. We werken het idee uit tot een schets/prototype, denken na over het proces en het verdienmodel, bepalen wie we erbij nodig hebben en zetten alles klaar voor de uitvoering.

sluiten

Stap 2: het initiatief

Zet de juiste mensen aan tafel. Door in een vroeg stadium belanghebbende partijen te betrekken, zoals bewoners, klanten, cliënten, collegae, investeerders of bestuurders, wordt het idee concreter. Er ontstaat een initiatiefgroep: een groep mensen met een gezamenlijke missie. Gaandeweg sluiten meer mensen en partijen zich aan, met daaromheen weer een grotere groep van volgers, bijdragers, gebruikers…

sluiten

Stap 1: het idee

Alles begint met een goed idee. Wat wil jouw organisatie of initiatief bereiken, en vooral: waarom? Door jouw vraag goed te onderzoeken komen we erachter wat je samen wilt bereiken. Dit helpt je om je doel te bepalen: welke impact wil je bereiken?