Impactmeting en organisatieadvies ‘buurtgericht werken’

Veiligheidsregio Groningen

Voor de Brandweer Groningen, Veiligheidsregio onderzocht ik in 2017 wat de effecten zijn geweest van hun project ‘de Buurtbrandweervrouw’. We maakten inzichtelijk wat de impact van dit project is, hoe de Brandweer deze impact zou kunnen vergroten en wat de Brandweer hier als organisatie van kan leren. Ik trok hierin samen op met Alexandra Sfintesco, organisatiepsycholoog van Buro Bries.

Open, vraaggerichte werkwijze 

Door stakeholderssessies, interviews en een enquête af te nemen, brachten we in beeld wat volgens de inwoners en samenwerkingspartners de belangrijkste opbrengsten van dit project zijn. Opvallend bleek bijvoorbeeld dat de Buurtbrandweervrouw, naast het opsporen en verhelpen van onveilige situaties, makkelijk contact kreeg met kwetsbare personen, en ook diverse gevallen van eenzaamheid opspoorde en kon doorverwijzen. Dit lukte haar door een open, vraaggerichte werkwijze toe te passen. Om zo te kunnen werken, bleek het erg belangrijk te zijn dat ze hier de ruimte voor kreeg van haar organisatie.

Naast extern, ook intern ontwikkelen

De Brandweer experimenteert met dit soort projecten met een nieuwe, op preventie gerichte, buurtgerichte werkwijze. Om te kunnen leren van de opgedane ervaringen en hier verder in te kunnen ontwikkelen, organiseerden we een aantal sessies met medewerkers van verschillende afdelingen en organisatielagen. Op deze manier zorgden we dat de pilot-uitvoerders ook intern worden ondersteund en dat er wederzijdse lering en reflectie plaatsvindt. Dat bleek belangrijk te zijn om de effecten van de aanpak te kunnen verduurzamen: het meekrijgen van de interne organisatie is daarvoor immers essentieel.

Meer weten?

Meer over deze vorm van organisatieadvies en impactmeting kun je hier lezen.

Terug naar overzicht